Sawa

24 teksty – auto­rem jest Sa­wa.

Życie bez ce­lu przeob­raża się w walkę o nic. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 czerwca 2015, 11:23

Niezgodność

Żal i roz­pacz-moi przyjaciele
Zaw­dzięczam im bar­dzo wiele
Cierpienia
Udręki
To stan w którym na­wet dźwięki
Nie są pożądane
Myśl zagłusza wszystko
Niemy krzyk
Duszo­ne rozterki
Za­raz wybuchnie
Za­raz się stanie
Bu­zują i gniotą się
Py­tania odpowiedzi
Niez­wykłe zwątpienie ucisza mą radość
Tłumi błysk w oku
Łza go przygasza
A is­kra szczęścia
Nie znaj­dzie dziś miejsca
W roz­bi­tym ser­cu natchnionym 

wiersz • 20 maja 2015, 00:33

Święta

Ok­na już umyte
Kurze pościerane
To wszys­tko dla Ciebie Panie
Ma­zurek gotowy
Sałat­ka zro­biona
Mat­ko Je­zusa bądź pozdrowiona
Pi­san­ki kolorowe
Pięknie ozdobione
Na krzyżu Twe ciało pokaleczone
Mok­re­go dyngusa
Jaj­ka wesołego
Zos­ta­wili Cię Je­zu całkiem samego 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 kwietnia 2015, 18:31

List z wyrzutem

Zos­ta­wiłaś mnie na krańcu marzeń
Tak jak­by nie było wszys­tkich in­nych zdarzeń
Każdej chwi­li smut­ku i zwątpienia
Każde­go piękne­go wspom­nienia
Szar­gały Tobą diabły
Lecz emoc­je już opadły
Jed­nak stało się
Niestety
Siedząc na obczyźnie
Wspo­minam Cię z bólem
I z raną głęboką
Poszar­pa­nym krótkim Życiem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 lutego 2015, 18:31

Wpis w pamiętniku

Życie Twe jak iskra
Jak kiełkujące drze­wo
Jak biały obłok
Oświet­lo­ny pro­mieniem niewinności
A oczy
Jak dwie bys­tre gwiaz­deczki
We wschodzącej goryczy
Jes­teś nadzieją i Słońcem
Roz­siewaj swą ra­dość i uśmiech
Inaczej świat
Zginie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 lutego 2015, 01:07

Rozczarowanie

Na twarz upadam,
Da­ry Ci składam,
Całuję ziemię.
Gdzie jes­teś? Pytam,
Roz­glądam w koło,
Już nie ma Ciebie... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 lutego 2015, 17:00

Skrzynia

Mój umysł rozproszony
Skrzy­nia skarbów
Śmieci
Odpadów
Popląta­nych kłębków myśli
Planów poupychanych
Marzeń złotych
Ściśnionych sekretów
Zam­kniętych wspomnień 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 grudnia 2013, 18:43

Litania do Muzy

Mu­zo- Murze obronny
Ucie­czko od bólu
Ob­ja­wienie prawdy
Urzeczy­wis­tnienie fantazji
Cu­dow­ny wymiarze
Oz­do­bo myśli
Splo­cie uczuć
Wiązko radości
Ob­ra­zie ulotny
Ko­lorze ziemi
Za­bar­wienie marzeń
Uoso­bienie piękna
Nat­chnienie serc
Roz­wianie smutku
To­warzyszko zycia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 marca 2013, 20:33

* * *

Ut­ra­cone chwile
Stłumione
Uwięzione
Scho­wane głęboko
Praw­dzi­we przemyślenia
Uczu­cia zdeptane
Zapomniane
Daw­ne jęki duszy
To za­wiła dro­ga Pro­wadząca do nikąd
Śle­pa ulica
Pułapka
Dla nasze­go szczęścia 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 sierpnia 2012, 21:20

Spotkanie rodzinne

Gorący obiad na stole
Zgrzyt noża o szkla­ny talerz
Chrząknięcie
Łyk wyt­rawne­go wina
Uśmiech
Kiep­ski żart
Ra­dos­ne spojrzenia
Nie był te­go wart
Czy chcesz surówki
Czy po­lać sosem
Po­daj mi proszę koszyk z pieczywem
Prze­miłym głosem
Za­pitym piwem
Po­wie­dział pan
Głowa rodziny
I każdy szczegół jest doprawiony
I wszys­cy siedzą na swoim miejscu
Lecz jed­nak są 
Gdzieś tam
Głębo­ko w swoim sercu 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 22 kwietnia 2012, 01:01

Sawa

Zeszyty
  • Myślę – Wier­sze, które zmuszają do ref­lek­sji.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sawa

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 czerwca 2015, 13:29Sawa sko­men­to­wał tek­st Życie bez ce­lu przeob­raża [...]

1 czerwca 2015, 13:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie bez ce­lu przeob­raża [...]

1 czerwca 2015, 11:23Sawa do­dał no­wy tek­st Życie bez ce­lu przeob­raża [...]

20 maja 2015, 00:33Sawa do­dał no­wy tek­st Niezgodność

9 kwietnia 2015, 19:14Sawa sko­men­to­wał tek­st Święta

5 kwietnia 2015, 21:29ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Święta

3 kwietnia 2015, 18:43ewelli sko­men­to­wał tek­st Święta

3 kwietnia 2015, 18:39krysta sko­men­to­wał tek­st Święta

3 kwietnia 2015, 18:31Sawa do­dał no­wy tek­st Święta

6 lutego 2015, 18:31Sawa do­dał no­wy tek­st List z wyrzu­tem